U S Ł U G I    I N T E R N E T O W E
           

Meteo (dział meteorologii ICM)
[numeryczna prognoza pogody dla Polski]

News (obecnie na sunsicie, administracja: usenet@icm.edu.pl)

Zbiory oprogramowania (SunSITE)
[160 TB plików] [komunikaty] [statystyki]

O P R O G R A M O W A N I E     ( m i r r o r y )
           

Linux
[ Debian, Ubuntu, Rocky (RedHat), różne dystrybucje, inne dystrybucje ]

FreeBSD, OpenBSD, NetBSD

Unix ogólnie

WWW
[ Firefox, Fenix, Apache ... ]

LibreOffice (dawniej OpenOffice)

wszystkie pakiety oprogramowania

dostęp przez FTP, rsynca i gophera

E-mail: sunsite@icm.edu.pl

ⓒ Copyright 1997-2021 ICM - sunsite@icm.edu.pl